Schädde in de Nàcht
Von Ronald Euler


Iwwer de Saar bàmble de Ärm von de Bäm

Iwwer de Wànd springe de Schädde
Von de NĂ cht vedeckt
Vur de SchĂ nd vesteckt

 In Millione Fetze vespringe de Näme
Wie de Ă„sch vefliejt
Im Himmel iwwer Auschwitz

 Sie spille ne noch emol
Sie iwe sisch in fur de näggschd
Sie riewe sisch de Häng:

 An de hunnert StĂ«nblĂ dde leje flĂ ch

De Dode vesticke inger de LĂ scht vom HĂ ss

Es gudde Gewisse schloft ruhjsch widdersch
In sim nedde fedde Nescht

 Iwwer de Saar hängt e SternGeschrieben  im  Januar  2001  nach der Schändung
 des jĂĽdischen Friedhofs von Saarunion

© 2001 R. Euler

Autor     Literatur     Vorherige Seite     Nächste Seite